Nyårsdagen 2002

I Jesu namn

Nyårsdagen 2002 
Högmässa i Fågelbergskyrkan
Stefan Risenfors
Evangelietext Joh. 14:13-14
<<Föregående  >>Nästa

Predikan

I Hasse Alfredssons och Tage Danielssons gamla film Äppelkriget finns en scen med en lång komplicerad händelsekedja där en liten förändring efter en lång rad invecklade konsekvenshändelser får en stor effekt långt därifrån. I filmen vill jag minnas att det var Monica Zetterlund i skepnad av något slags trolldomskvinna som såg till att den slutliga effekten blev den avsedda.

I våra liv kan vi ibland konstatera att små obetydliga händelser ibland får livsavgörande konsekvenser: Om jag inte hade råkat träffa henne just den dagen så hade kanske inte o s v.

Inom vetenskapen använder man ibland termen fjärilseffekten för att beskriva samma sak när det gäller vetenskapliga mätningar. Begreppet myntades av matematikern Edward Lorenz 1963 efter att han konstaterat att det var omöjligt att skapa säkra väderprognoser oavsett hur många väderstationer man hade och oavsett vilken datakraft man hade för att bearbeta alla insamlade väderdata. Det visade sig nämligen att mikroskopiska förändringar av lufttrycket på en plats kunde ge upphov till dramatiska väderförändringar långt därifrån: "En fjäril som rör sig idag i Peking kan förändra stormarna nästa månad i New York."

Allt detta handlar alltså om att en liten förändring på lång sikt kan ge upphov till enormt stora förändringar och dessa förändringar är omöjliga att förutse eftersom vår tillvaro innehåller så oändligt många komponenter och så extremt invecklade orsakssamband mellan många av dessa komponenter.

"Vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra" - så sade Jesus i evangeliet. Ett löfte, ett alldeles oerhört löfte. Men det som komplicerar förståelsen är ju det lilla tillägget: "i mitt namn". Den traditionella utläggningen av det tillägget är att vi utlovas att få allt vi ber om så länge det är i överensstämmelse med Guds vilja. Och så sprack den ballongen, tycker kanske någon! Så mycket var det löftet värt - om man inte får det man ber om kommer ju Gud alltid undan sitt löfte med att hänvisa till att det vi bad om inte var i överensstämmelse med Hans vilja! Ungefär som när ett av våra partier för ett antal år sedan utlovade full behovstäckning inom barnomsorgen. När det visade sig att man inte kunde infria det vallöftet så försvarade man sig med att säga att vi inte lovade full behovstäckning utan vi menade att vi skulle ha som målsättning att få full behovstäckning inom barnomsorgen. Att lova och att lova försöka är ju inte precis samma sak! Och på samma sätt kan fromma Gudsförsvarare alltid täppa till munnen på otillfredsställda bedjare med att säga att Gud bara har lovat oss sådant som står i överensstämmelse med Hans vilja - en bekväm utväg kan det tyckas! Men ett mycket cyniskt svar till föräldrar som förlorat ett barn vars liv de har bett för! Det finns verkligen uteblivna bönesvar som vi inte ens ska försöka förklara eller försvara för förtvivlade människor!

Men, tänk om det ligger något mer i de där orden "i mitt namn"! Tänk om bön i själva verket riktar sig lika mycket till oss själva som till Gud. Tänk om bönen också är ett sätt att frigöra våra egna handlingar!? Ja, jag tror att det är så! Jag tror att orden bara är halva bönen, den andra halvan utgörs av att jag vidtar en åtgärd i bönens riktning! I en av våra psalmer sjunger vi "Handling och bön må bli ett" och det är just vad det handlar om. På så sätt blir bönen ett slags välsignelse av min egen handling, i bönen lägger jag min egen handling, min egen åtgärd, i Guds händer på samma sätt som pojken med de två fiskarna och de fem kornbröden la hela sin ynkliga matsäck i Jesu händer och då fick se hur den räckte till hela folkmassan!

Nu vill jag återvända till Äppelkriget och fjärilseffekten. I Äppelkriget var det en trollpacka som med sin trolldomsmakt styrde händelseförloppet i den långa konsekvenskedjan. Men vi som inte tror på trolldom utan tror på en gudomlig Skapare som fortfarande är närvarande i sin skapelse, hur mycket mer borde vi inte kunna lita på att Gud håller sin hand över händelseutvecklingen sedan vi väl har lämnat honom vår bön och vår lilla skenbart obetydliga symbolhandling! Om Han nu har nedlagt den där fjärilseffekten i sin skapelse, varför skulle Han då inte kunna använda den för sina syften?!

Eller som Stig Dagerman skrev 1954, under sitt sista levnadsår:

Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

Det här nya året kommer att rymma tusentals valsituationer för dig och mig. En del av dem kan vara skenbart obetydliga som en fjärils vingslag. Men minns då att du kan förvandla denna vardagliga situation till en bön, där dina små ord och dina små handlingar talar i samma riktning. Och när du på det sättet överlämnar dina små ord och dina små handlingar till Gud så är det inte längre en obetydlig vardagssituation det handlar om. Nej, din tro, uttryckt i bön och handling, har gett denna vardagssituation en oerhörd gudomlig laddning. Den har förts in i ett gudomligt kraftfält där fjärilseffekten kan vara enorm, ofattbart stor!

Så underskatta aldrig din vardag och dina små alldagliga beslut - ditt val ligger i hur du väljer att betrakta dessa alldagligheter - lösryckta eller som ingående i ett gudomligt mönster. Hur var det nu de sa de där båda murarna som var anställda vid ett medeltida katedralbygge. Någon frågade vad de sysslade med. De ene svarade: Jag murar sten. Den andre svarade: Jag bygger en katedral!

Så lägg av med att bara stapla plikter och åligganden och börja inse att minsta handling i ditt liv är en liten del av ett gigantiskt katedralbygge som kallas Guds rike. Om du då ser betydelsen av varje liten skenbart obetydlig vardagshandling, då förvandlas handlingen till bön och bönen förvandlas till handling med en slutlig effekt som du aldrig hade kunnat drömma om. Och kanske är det detta Jesus menar när han säger: Vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.