Nyår-2:a eft.trett
Ps.196
Låt mig börja med dig o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig, varje dag du beskär
och förnya mitt uppsåt igen.
Att vara och bliva din egen.

Vårt dopträd med ett kors för varje döpt barn under året får påminna oss om att vi också får kalla oss Guds älskade barn.

Ps.196
Låt mig börja med dig o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig, varje dag du beskär
och förnya mitt uppsåt igen.
Att vara och bliva din egen.

3:e årg.

2004

2:a årg.

2009

3:e årg

2016

1:a årg

2017

2:a årg.

2001

3:e årg.

2002

3:e årg.

2005

1:a årg.

2009

3:e årg

2014

1:a årg

2015

2:a årg.

2016

3:e årg

2017

1:a årg

2018

1:a årg

2003

2:a årg.

2004

1:a årg.

2009

3:e årg

2011

2:a årg.

2007

3:e årg.

2008

3:e årg

2011

2:a årg

2013

3:e årg

2014

1:a årg

2015

2:a årg.

2016

3:e årg

2017

1:a årg.

2000

3:e årg.

2002

2:a årg.

2004

3:e årg.

2005

1:a årg.

2006

2:a årg.

2007

1:a årg.

2009

2:a årg-

2010

2:a årg-

2013

3:e årg

2017

3:e årg.

2001

1:a årg.

2003

3:e årg.

2005

1:a årg.

2006

3:e årg.

2011

2:e årg.

2013

1:a årg

2015

2:a årg

2016

1:a årg

2018