Under fastetiden får vi  följa Jesus på kärlekens väg i frestelser och övergivenhet fram till döden på korset. Men vi möter också hans seger över ondskan  och  får glädjas i påskdagens budskap  "Kritsus är uppstånden.
I tiden efter påsk får vi så vänta på hjälparen - den helige Andes ankomst på pingstdagen

Askonsdag
Tema: Bön och fasta

2007

1:a i Fastan
Tema: Prövningens stund

1:a årg.     2006     2015     2018

2:a årg.     2004     2010     2016

3:e årg.     2002     2011     2014     2017

2:a i Fastan
Tema: Den kämpande tron

1:a årg.     2006     2015

2:a årg.     2007

3:e årg.     2002     2005     2014

3:e i Fastan
Tema: Kampen mot ondskan

1:a årg.     2012     2015

2:a årg.     2001     2016 2022

3:e årg.     2002     2008     2017

Midfastosöndagen
Tema; Livets bröd

1:a årg.     2012     2015

2:a årg.     2007     2013

3:e årg.     2002     2005

Jungfru Marie bebådelse
Tema; Guds mäktiga verk

1:a årg.     2000    2003     2006     2009     2015

2:a årg.     2001     2004     2010

3:e årg.     2005     2008     2011     2014

5:e i Fastan
Tema: Försonaren

1:a årg.     2006     2009

2:a årg.     2001 2022

3:e årg.     2011     2014     2017

Palmsöndag
Tema: Vägen till korset

1:a årg.     2003     2015     2018

2:a årg.     2004     2007     2013     2016

3:e årg.     2002     2014

Skärtorsdag
Tema: Det nya förbundet

Joh.ser.     2007

Matt. ser    2008     2016

Lukas ser.   2010

Mark. ser.    2013    2017

Långfredag
Tema: Korset

2000   2001    2002      2007     2008     2009     2012     2012 em    2013     2013 em     2015     2015 em     2016 em     2017     2018

Påskdagen -Påsknatten
Tema: Genom död till liv - Kristus är uppstånden

1:a årg.     2006     2018  2021

2:a årg.     2004     2010     2016 2022

3:e årg.     2005     2011    2014

Annandag påsk
Tema: Möte med den uppståndne

1:a årg.     2009     2012     2015

2:a årg.     2007

3:e årg.     2002

2:a i Påsktiden
Tema: Påskens vittnen

1:a årg. ---------

2:a årg.     2004     2007      2016

3:e årg.     2002     2008     2011     2014

3:e i Påsktiden
Tema: Den gode herden

1:a årg.     2009     2012     2015  2021

2:a årg.     2004      2016   2022

3:e årg.     2017

4:e i Påsktiden
Tema: Vägen till livet     

1:a årg.     2012     2015     2018   2021

2:a årg.     2002     2010     2013

3:e årg.     2005     2014     2017

5:e i Påsktiden
Tema: Att växa i tro

1:a årg.     2000     2012     2015

2:a årg.     2001     2004     2007   2022

3:e årg.     2002     2005     2011

Bönsöndagen
Tema: Bönen

1:a årg.     2000     2003     2009     2015

2:a årg.     2007

3:e årg.     2002     2008     2014     2017

Kristi himmelsfärds dag
Tema: Herre över allting

1:a årg.     2006     2012     2018

2:a årg.     2007     2010     2013     2016

3:e årg.     2017

Söndag före pingst
Tema: Hjälparen kommer

1:a årg.     2015

2:a årg.     2004     2010     2016   2022

3:e årg.     2011

Pingstdagen
Tema: Den heliga Anden

1:a årg.     2006     2009     2015  2021

2:a årg.      2001     2004      2007      2013     2016  

3:e årg.     2005     2008     2011     2014

Annandag pingst
Tema: Andens vind över världen

2006

Och nu går vi in i växandets och mognadens tid -

Till Trefaldighetstidens arkiv >>>>>

Senaste kommentaren

01.08 | 21:22

Kära läsare av sidans predikningar. Jag vill bara göra er uppmärksam på att numera är det Anna Sophia Bonde som står för predikoskrivandet.

04.01 | 07:58

OK, då är jag med Dig.

03.01 | 21:35

... vi avvisar varje rörelse utanför den aktuella och allt trängre åsiktskorridoren. Eller med bilden från predikan: jag vill hellre vara en fri ren än en inlåst ko!

03.01 | 21:33

Hej Georg
Kul att du läst predikan! Nu handlade ju den aktuella passagen om den största fara som kyrkan är utsatt för och jag menar att det är att vi blir så rädda för att tappa kontrollen så att ....

Dela den här sidan