Askonsdag-Pingst

Predikoarkivet sträcker sig över  hela fastetiden. Vi möter en Jesus som frestas, blir sviken, förnekad, hånad och plågad. Men vi möter också en Jesus  som segrar över ondskan. Sorgen förbyts i jubelrop "Kristus är uppstånden" är påskdagen underbara budskap.
I tiden efter påskens dramatik får vi se en Kristen kyrka växa fram. Jesu lärjungar får allt det mod de kanske tidigare saknat.


Ps. 358
säger allt om Jesu kärlek
1.Han gick in i din kamp på jorden
Gud tog plats i din egen gestalt
Han kände din puls.
Han blev trött liksom du
Och han älskade dig över allt

2.Han gick in i din sorg och längtan
Gud tog plats i din egen gestalt
Han grät med din gråt.
Han blev ledsen som du
och han älskade dig över allt.

Askonsdag
Tema:
Bön och fasta

2007

1:a i Fastan
Tema:
Prövningens stund
1:a årg. 2006  2015  2018
2:a årg. 2004  2010 2016    2019 
3:e årg. 2002  2011   2014     2017

2:a i Fastan
Tema:
Den kämpande tron
1:a årg.2006     2015
2:a årg. 2007
3:e årg.2002   2005  2014  2020   


3:e i Fastan
Tema:
Kampen mot ondskan
1:a årg. 2012    2015   2021  
2:a årg. 2001     2016   2022                 
3:e årg. 2002   2008   2017   
-------------------------
Midfastosöndagen
Tema;
Livets bröd
1:a årg.2012    2015      
2:a årg. 2007      2013   
3:e årg. 2002   2005   
------------------------
Jungfru Marie bebådelse
Tema;
Guds mäktiga verk
1:a årg. 2000   2003   2006    2009   2015
2:a årg.2001  2004  2010     
3:e årg. 2005   2008  2011 2014 2020 
---------------------------
5:e i Fastan
Tema:
Försonaren
1:a årg.2006   2009
2:a årg.2001  2022      
3:e årg.2011    2014  2017  
------------------------
Palmsöndag
Tema:
Vägen till korset
1:a årg. 2003   2015   2018   
2:a årg.2004  2007  2013 2016 
3:e årg. 2002  2014    

3.Han gick in i din nöd och smärta
Gud tog plats i din egen gestalt
Han bar på ditt kors
Han var plågad som du
och han älskade dig över allt.

4.Han gick in med sitt liv på jorden
Gud tog plats i din egen gestalt
Hans seger blev din
Han var frestad som du
och han älskade dig över allt

Skärtorsdag
Tema:
Det nya förbundet
Joh.ser. 2007
Matt. ser 2008 2016
Lukas ser. 2010
Mark. ser. 2013 2017
------------------
Långfredag
Tema:
Korset
2000 2001 2002 2007 2008 2009

2012 2012 em 2013 2013 em 2015

2015 em 2016 em 2017 2018
------------------------
Påskdagen -Påsknatten
Tema:
Genom död till liv -
Kristus är uppstånden
1:a årg. 2006 20182021
2:a årg. 2004 2010 20162022
3:e årg. 2005 2011 2014
-------------------
Annandag påsk
Tema:
Möte med den uppståndne
1:a årg. 2009 2012 2015
2:a årg. 2007
3:e årg. 2002
-----------------------
2:a i Påsktiden
Tema:
Påskens vittnen
1:a årg. ---------
2:a årg. 2004 2007 2016
3:e årg. 2002 2008 2011 2014
-------------------------
3:e i Påsktiden
Tema:
Den gode herden
1:a årg. 2009 2012 20152021
2:a årg. 2004 2016 2022
3:e årg. 2017
----------------------
4:e i Påsktiden
Tema:
Vägen till livet
1:a årg. 2012 2015 20182021
2:a årg. 2002 2010 2013
3:e årg. 2005 2014 2017 2023 ASB

5:e i Påsktiden
Tema:
Att växa i tro
1:a årg. 2000 2012 2015
2:a årg. 2001 2004 20072022
3:e årg. 2002 2005 2011

Bönsöndagen
Tema:
Bönen
1:a årg. 2000 2003 2009 2015
2:a årg. 2007
3:e årg. 2002 2008 2014 2017

Kristi himmelsfärds dag
Tema:
Herre över allting
1:a årg. 2006 2012 2018
2:a årg. 2007 2010 2013 2016
3:e årg. 2017

Söndag före pingst
Tema:
Hjälparen kommer
1:a årg. 2015
2:a årg. 2004 2010 20162022
3:e årg. 2011

Pingstdagen
Tema:
Den heliga Anden
1:a årg. 2006 2009 2015202
2:a årg. 2001 2004 2007 2013 2016
3:e årg. 2005 2008 2011 2014