Advent - Fastlagssön

1:a advent - Fastlagssöndagen

1:a advent
Tema
: Ett nådens år
1:a årg.1999  2005   2008  2011  2014 2017
2:a årg.
2000  2006  2012  2015  2018 2021
3:e årg.
2012  2004  2007
-------------------
2:a advent
Tema: Guds rike är nära
1:a
årg.2011  2014  
2:a årg.
2000   2009  2018
3:e årg.
2001   2013
-------------------   
3:e advent
Tema: Bana väg för Herren

1:a årg.2005  2014  2017 
2:a årg.--
3:e årg.
2001  2004 2016   2019
------------------
4:e advent
Tema: Herrens moder
1:a årg.
2011
2:a årg.
2006   2009  2009 em         2012  2015   2021
3:e årg.
2010  2013
------------------------------
Julkrubba - Julbön
2000  2001  2003  2003  
 2004  2005  2006  2013  2014  2015  2016  2018
--------------------
Julotta - Midnattsmässa
Tema:Den heliga natten
2002    2005  2008   2011
2012    2015    2018
--------------------------
Annandag jul
Tema: Martyrerna
1:a årg. 2017
2:a årg.2003     2009  2021
3:e årg. 200120072010  2013

S.efter jul
Tema: Guds barn
2019
----------------
Nyårsbön
2004  2009  2016   2017   2018 

2020
-------------------------

Nyårsdagen
Tema:I Jesu namn
1:a årg.2009   2015    2018  2021
2:a årg. 2001  2016   2019

3:e årg.2002  2005    2014   2017
-------------------------

Söndag efter nyår
Tema: Guds hus

1:a årg. 2003    2009  

2:a årg. 2004   2022

3:e årg.2011
---------------------------------

Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus

1:a årg. 2015

2:a årg. 2007  2013  2016  2019

3:e årg. 2008  2011  2014  2017

-------------------------------------

1:a efter trettondag jul
Tema: Jesu dop

1:a årg.2000  2006  2009  2021

2:a årg.2004  2007  2010  2013

3:e årg.2002  2005  2017  2020

-----------------------------------

2:a efter trettondag jul
Tema: Livets källa
1:a årg.
2003  2006  2015  2018

2:a årg.2001  2013  2016  2022

3:e årg 2005  2011

3:e efter trettondag jul
Tema: Jesus skapar tro

1:a årg.2006  2009   2012

2:a årg.2001  2004  2010

3:e årg.2011 
--------------------

4:e efter trettondag jul
Tema:
Jesus är vårt hopp

2:a årg.2001  

3:e årg.2017
----------------------
5:e saknas helt
-----------------------

6:e efter trettondag jul
Tema: Gud verkar nu

3:e årg.2011 
----------------------

Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst
1:a årg.
2021

2:a årg.2013  2016  2019  2022

3:e årg.2002 
------------------

Sexagesima
Tema: Det levande ordet

1:a årg. 2006 

2:a årg.2001  2004

3:e årg.2011  2017
-------------------------

Kyndelsmässodagen
Tema: Uppenbarelsens ljus

1:a årg.2000 2003 2006  2009
 
2015  2021 

2:a årg.2001  2007  2013  2016

3:e årg.2014  2017 
---------------

Fastlagssöndag
Tema: Kärlekens väg

1:a årg.2000  2003  2006  2009  2021

2:a årg.2001   2007

3:e årg.2005  2008  2020