Anna Sophias arkiv

Anna Sophia Bonde lämnar sitt 1:a bidrag till detta nya predikoarkiv 1:a eft.tref.2022.
Söndagen efter det att Stefan gått i pension efter mer än trettio år i Stensjöns församling - ett svårslaget rekord. Men jag som administrerar detta arkiv ser fram emot många nya tankar från dig Anna Sophia.

1:a årg. 2023 -  2024