9:onde eft.tref.2011

Goda förvaltare
Högmässa i Stensjökyrkan

9:onde eft. Tref. 2011 
Stefan Risenfors
<<Föregående >>Nästa
Texter
Amos 8:4-7
Epistel 2 Tim 4:1-7
Evangelium Luk 16:1-13

Beredelsetal

Den här söndagen handlar om förvaltarskap – att vi ska förvalta alla de gåvor Gud gett oss så att resultatet blir att människor bistås och Gud äras. Den GT-liga texten fokuserar handlingarna medan episteltexten, som vänder sig till en predikant, lyfter fram ordet. Ord och handling alltså – två sidor av samma mynt och därför båda viktiga, för utan två sidor blir det inget mynt.

Vi som påstår att vi har en annan Gud, en Gud som stavas med stort G, en Gud som uppenbarade sin vilja genom Jesus Kristus – är vi lika konsekventa i att följa vår ende Herre eller har vi delade hjärtan?

Ändå är det där myntet, helgelsens mynt med de båda sidorna ord och handling, ändå är det myntet ingen gångbar valuta när vi står inför Gud. Vår präktighet, vår trovärdighet, vårt mod och vår barmhärtighet – all de mynten har sitt värde här och nu. Men i himlen en gång så är de ogiltiga, där handlar det inte om vår rättfärdighet utan om Kristi rättfärdighet. Den valutan heter nåd och den får du gratis här och nu när du lägger fram din synd och ber om förlåtelse. Så låt oss då bekänna våra synder i visshet om att Gud förlåter var och en som sörjer sin synd. Låt ss be och bekänna…

Predikan

Vid ett första påseende kan dagens evangelium väcka viss bestörtning hos varje hederlig samhällsmedborgare. Det låter ju som att Jesus uppmanar till ohederlighet. Här har en tjänsteman på grund av förskingring fått sparken från sitt jobb som förvaltare och innan han slutat passar han på att skriva ner skulderna för en massa människor som är skyldig hans arbetsgivare kapital i form av olja och vete. Det han gör är alltså i praktiken att han tar pengar som inte är hans egna och ger åt folk för att de ska hamna i tacksamhetsskuld till honom och kanske erbjuda honom arbete eller ekonomiskt stöd när han snart är arbetslös. Därmed bekräftar han den misstanke som gjorde att han blev avskedad från sitt jobb – han är verkligen en ohederlig förskingrare.

Men sen kommer det där chockerande uttalandet från Jesus: ”Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt.”

Och sen fortsätter han med att framhålla den ohederlige förvaltaren som nåt slags föredöme: ”Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.”

Nu finns det en tolkning av den här berättelsen som gör den lite mer lätt­smält och det är tolkningen att förvaltaren bara strök räntan på det som låntagarna hade lånat och eftersom det är förbjudet att ta ränta enligt Mose Lag så kan man betrakta förvaltarens handling som ett försök att bekämpa gudlösheten i samhället. Att det sen kom att gynna honom var mer en bieffekt.

Men jag tror inte riktigt på den tolkningen bl a eftersom det hela tiden framhålls att förvaltaren är ohederlig. Nej, som jag förstår den här liknelsen så finns nyckeln till att förstå den i textens allra sista mening: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.  Hela berättelsen handlar om att ha en herre eller två. Den ohederlige förvaltaren var otrogen mot sin arbetsgivare men han hade en herre som han konsekvent var trogen mot hela tiden och det var mammon – rikedomens gud, girighetens gud, materialismens gud. Hans enda mål i livet var att berika sig själv och han är ytterst konsekvent när han jagar mot det här målet. Tänk er en människa helt utan skrupler, inget värkande samvete, inga höga ideal utan allt han gör går ut på en enda sak och det är att bli rik, till varje pris. Han var på god väg i den tjänst han hade, genom förskingring skulle alltmer av hans arbetsgivares tillgångar så småningom tillfalla honom. Men så sprack den planen – han blev avslöjad som förskingrare och var tvungen att sluta.

Men omedelbart sätter han då Plan B i verket – trogen sin herre mammon vänder han situationen till sin fördel för att skaffa sig nya inflytelserika vänner. Han skänker helt enkelt bort sin arbetsgivares tillgångar – ett helt lastbilslass med tegel … nej, förlåt nu hamnade jag visst i den där muthär­van i Göteborgs kommun … olja och vete var det ju han skänkte bort.

Det som är beundransvärt hos den ohederlige förvaltaren är hur konsekvent han är i att dyrka mammon – han tar varje chans. Han har en enda gud och den guden är han trogen, fullkomligt trogen – en helhjärtad girigbuk, alltså!

Är det inte så att vi faktiskt försöker tjäna två herrar? Är det inte så att guden mammon faktiskt har en plats i våra hjärtan, han också? Ja, det vore märkligt om det inte vore så för vi lever i ett samhälle som är så totalt impregnerat av mammon att man knappast kan hålla sig utanför hans inflytande. Ett talande exempel har vi fått under de senaste dagarna när världsekonomin håller på att krascha delvis som ett resultat av att ett antal renodlade mammondyrkare försöker utnyttja situationen genom kortsiktiga spekulationer i valutor och värdepapper. Alltsammans avslöjar hur lite substans det finns i det vi kallar Marknaden – det mest är ju uppblåsta förväntningar, uppumpad tomhet!

1989 kollapsade det kommunistiska systemet i allas åsyn. Sedan dess har det renodlade kapitalistiska systemet kollapsat ett antal gånger men av någon anledning tillåts det återuppstå. Ungefär som monstret Hydran i den grekiska mytologin – det hade åtta huvuden och högg man av ett huvud så växte det omedelbart ut två nya och från varje huvud spreds en andedräkt av död och förintelse. Det handlar inte bara om sunda företag som tvingas slå igen pga den rådande kasinoekonomin, det handlar inte bara om amerikaner som tvingas lämna sina överbelånade hus utan det handlar också om miljoner människor som dör genom miljögifter och odrägliga arbetsförhållanden i den ohämmade jakt på lönsamhet som hydran Marknaden kräver av sina efterföljare!

Som medborgare i Sverige är vi ett del av detta orättfärdiga system antingen vi vill eller inte men vi får aldrig ge upp hoppet om att en annan värld är möjlig. Även om mammon i form av den allsmäktiga Marknaden och i form av en ohämmad konsumtionshysteri verkar regera världen så finns det fortfarande motståndsfickor och kyrkan bör vara en av dessa eftersom vi vet att det inte går att tjäna både Gud och mammon!

Allra sist några ord om det övergripande temat för den här söndagen: Goda förvaltare. I vårt uppdrag att vara förvaltare ligger bl a följande:

1.      Den som förvaltar äger inte utan förvaltar någon annans egendom. Din kropp, dina pengar och dina ägodelar - inget är ditt utan allt tillhör Gud och ditt uppdrag är att förvalta det så att det gagnar Guds vilja i världen. Också mammons goda kan ställas i Guds tjänst!

2.      Du behöver inte förvalta det du inte har fått! Så sluta snegla på allt det där du inte kan, inte är bra på och ständigt misslyckas med. Jämför dig inte med andra och andras gåvor för ditt uppdrag är inte att förvalta deras gåvor utan just dina unika gåvor!

3.      Det allra viktigaste kapital du fått att förvalta är din tid, din tid på jorden. I en tid då tidsfördriv är en av världens starkast säljande produkter kan detta behöva sägas. Det sägs om helgonen att de fick så mycket gjort även då de dog unga beroende på att de inte betraktade någon del av sitt liv som en transportsträcka. Det handlar inte om effektivitet men det handlar om att se varje timme som en värdefull gåva som du fått att förvalta – till vila eller arbete! AMEN