Hel.Mik.dag 2005

Änglarna
Högmässogudstjänst i Stensjökyrkan
Den helige Mikaels dag 2005 
Stefan Risenfors

<<Föregående  >>Nästa
Texter
GT 1 Mos 28:10-17
Epistel  Upp 12:7-12
Evangelium Joh 1:47-51

Predikan
Ni har redan fått en predikan idag genom änglaspelet som körerna framförde tidigare, därför blir den här predikan kortare än vanligt så det är bäst att ni lyssnar från början för snart är den slut...

Natanael som Jesus samtalar med i dagens evangelium är en av dessa hemlighetsfulla personer som dyker upp i Jesu närhet men som vi sedan inte vet så mycket om. Han finns bara omnämnd som Natanael i Johannesevangeliet och där på två ställen – här i det första kapitlet där han presenteras som en kompis till lärjungen Filippos, och sedan i det sista kapitlet och då nämns det att han kommer från staden Kana i Galiléen. Men nu är det så att de flesta bibelforskare menar att Natanael är identisk med den av Jesu 12 apostlar som kallas Bartolomaios. Bartolomaios betyder Tolmaios son och var ett slags efternamn, och det kan mycket väl vara så att Natanael hette Natanael Tolmaiosson om vi översätter till svenska. Men problemet är att också under namnet Bartolomaios så förblir Natanael anonym – förutom att han omnämns i några uppräkningar av Jesu apostlar så nämns det ingenting om honom i något av evangelierna. Men som så ofta när det saknas uppgifter så drar själva tomheten till sig legender i vad som verkar vara en mänsklig strävan att fylla ut alla mellanrummen. Det berättas därför om Bartolomaios att han ska ha missionerat i bl.a. Indien och Armenien och legenden berättar att han ska ha lidit martyrdöden i Armenien genom att ha blivit flådd levande och sedan korsfäst med huvudet neråt. Men det där är alltså bara legender, berättelser som kan ha ett korn av sanning i sig men som till stora delar är påhittade för att fylla ut mellanrummen och göra en människa mer intressant.

Jag kan också tycka att det är spännande med sagor, fantasier och legender men jag tycker nog att det är ännu mer spännande med alla mellanrum som förblir outfyllda. Mellanrummen som tillåts gapa tomma mellan alla öarna av kunskap, av allt det vi faktiskt vet. Jag vill nöja mig med det lilla vi faktiskt vet om Natanael Bartolomaios för om resten av hans liv få förbli mellanrum i berättelsen så får jag tillfälle att själv fantisera om vem han var. Jag kan t.ex. fantisera kring att han var precis som jag så att det blir jag som finns med där i den närmaste kretsen kring Jesus.

På samma sätt är det med änglarna. Visserligen nämns änglar på flera hundra ställen i Bibeln och nästan i varenda bibelbok, men de förblir ändå gåtfulla eftersom de hör till den himmelska världen och inte till vår jordiska värld. Och jag vill att det ska få vara så – det finns en massa frågetecken när det gäller änglarna och så vill jag ha det! Jag vill kunna lita på att Gud har änglar till sitt förfogande, som sändebud, som ett slags brevbärare mellan vår värld och den himmelska världen. Änglarna är för mig en symbol för att Gud inte står bredvid och bara tittar på utan att Han faktiskt bryr sig om den värld Han har skapat och att Han bryr sig om varje liten människa som Han har låtit födas till den här jorden. Om jag nöjer mig med det så blir det en hel massa tomma mellanrum kvar och då kan jag få fantisera fritt i de där mellanrummen. Då finns det t.o.m. plats för mig att tänka mig att jag har en egen skyddsängel som vakar över mig hela tiden. Och då finns det också plats för dig att tänka dig att du har en egen skyddsängel och att detsamma gäller för varje människa som är värdefull för dig. Änglarna blir en bild för att det inte är en ogenomtränglig mur mellan himmel och jord utan att det faktisk finns de som kan ta sig igenom - Gud kan vara här genom sina änglar och genom den Helige Ande som är ännu mer gåtfull än änglarna!

Kanske är det så att änglarna verkligen har vingar, kanske är det så att vingarna bara är en symbol för övermänskliga förmågor. Jag bryr mig ungefär lika mycket som den där lille pojken som blev uppläxad av sin skolfröken med orden: ”Om du inte sköter dig Pelle så kommer du att få svarta vingar när du dör”. Pojken svarade: ”Skiter la jag i, bara jag får flyga så!” Vad jag menar är att detaljerna saknar betydelse när det gäller änglarna – eller rättare sagt: detaljerna får betydelse först när det är du själv som målar dit dom. Det enda du behöver veta är att Gud bryr sig om dig och att ingenting är omöjligt för Gud!

AMEN