A.S Bonde-predikningar

Tidevarv komma, tidevarv försvinna
prästerna följer varann i rad
Sommaren 2022 gick Stefan Risenfors  i pension. Vi beslöt dock att fortsätta med vårt predikoarkiv med Anna Sophia Bonde som huvudsaklig predikoleverantör i arkivet.
Tack för detta Anna Sophia och slå gärna Stefans rekord!

Så vårt nya predikoarkiv  innhåller Anna Sophia Bondes predikningar från 2022 och framåt


2022


I gamla predikoarkivet finns nästan 600 predikningar från 1999 och fram till sommaren 2022 och Stefans avskedspredikan