A.S Bonde-predikningar

Tidevarv komma, tidevarv försvinna..........
Välkommen Anna Sophia!

Sommaren 2022 gick Stefan Risenfors i pension. Vi beslöt dock att fortsätta med vårt predikoarkiv med Anna Sophia Bonde som huvudsaklig predikoleverantör till arkivet.
Tack för detta Anna Sophia och slå gärna Stefans rekord!
Så se nedan vårt nya prediko arkiv som  innhåller Anna Sophia Bondes predikningar från sommaren 2022 och framåt