Trefaldighetstiden

Helig trefaldighet - Domsönd

Trefaldighetstiden, en period av växande och mognad - åtföljd av minnenas och eftertänksamhetens  tid.

Helig trefaldighets dag
Tema: Gud-Fader, Son och Ande

      1:a årg. 2009   2012

      2:a årg.  2010  2022

      3:e årg. 2014

---------------------------

1:a efter trefaldighet
Tema: Vårt dop

     1:a årg. 2003

     2:a årg. 2001 2010

     3:e årg. 2008
------------------
2:a efter trefaldighet
Tema: Kallelsen till Guds rike

     1:a årg. 2018

     2:a årg. -----

     3:e årg.2011  2014
-----------------------------
3:e efter trefaldighet
Tema: Förlorad och återfunnen

     1:a årg. 2003 2009  2018
     2:a årg. 2001  2016
     3:e årg.

------
4:e efter trefaldighet
Tema: Att inte döma

     1:a årg.-----

     2:a årg. 2001  2007  2016

     3:e årg. 2008 2017
-------------------------------

Apostladagen
Tema: Sänd mig
      1:a årg. 2018
      2:a årg.2001
      3:e årg. 2017
----------------------------
6:e efter trefaldighet
Tema: Efterföljelse
      1:a årg. 2018
      2:a årg. 2001
      3:e årg.----
----------------------------
Kristi förklarings dag
Tema: Jesus förhärligad
      1:a årg. 2006
     
2:a årg. 2010   2013
      3:e årg. 2017
---------------------------
Midsommardagen
Tema: Skapelsen
      1:a årg. 2003
      2:a årg. 2007 2020
      3:e årg.  2021
----------------------
Johannes döpares dag
Tema: Den Högstes profet
      1:a årg. 2012  2018
      2:a årg. 2007  2019
      3:e årg.2011
-----------------------
8:onde efter trefaldighet
Tema
: Andlig klarsyn
      1:a årg. 2000  2006
      2:a årg. 2010
      3:e årg. 2017 2020
----------------------
9:onde efter trefaldighet
Tema:
Goda förvaltare 
      1:a årg. 2003  2012  2015  2020
      2:a årg. 2013  2019
      3:e årg. 2011 2017
---------------------
10:onde efter trefaldighet
Tema
: Nådens gåvor
      1:a årg. 2009  2012  2015
      2:a årg.---------
      3:e årg. 2011  2014 2020
---------------------------
11:e efter trefaldighet
Tema:
Tro och liv
      1:a årg. 2000  2003  2015
      2:a årg. 2007   2016
      3:e årg. 2017
------------------------------
12:e efter trefaldighet
Tema: Friheten i Kristus
      1:a årg. 2000  2009  2012  2018
      2:a årg. 2013  2001  2004   2010  
     
3:e årg. 2002   2014   2017
---------------------------------
13:onde efter trefaldighet
Tema: Medmänniskan
      1:a årg. 2003   2012  2021
      2:a årg. 2004  2007  
      3:e årg. 2008   2014
-----------------------------
14:onde efter trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus
      1:a årg. 2000
      2:a årg. 2001
      3:e årg. 2002 2017
-------------------------------

15:onde efter trefaldighet
Tema: Ett är nödvändigt
      1:a årg. 2003  2006  2009  2018
      2:a årg. 2016
      3:e årg. 2002
---------------------------------
16:onde efter trefaldighet
Tema: Döden och livet
      1:a årg. 2012  2018
      2:a årg. 2013   2016   2019
      3:e årg.2020
-----------------------------
17:onde efter trefaldighet
Tema: Rik inför Gud
      1:a årg. 2000   2015
      2:a årg.----------
      3:e årg. 2005   2008  2011
------------------------------------
18:onde efter trefaldighet
Tema: Att lyssna i tro
      1:a årg. 2000  2003  2012
      2:a årg. --------
      3:e årg.2011  2014
---------------------------
19:onde efter trefaldighet
Tema: Trons kraft
      1:a årg. 2018
      2:a årg. 2001  2019
      3:e årg. 2008 2017 2020
---------------------------------
Den helige Mikaels dag
Tema: Änglarna
      1:a årg. 2000    2009  2015 2021
      2:a årg. 2004   2016
      3:e årg. 2005  2011   2014
--------------------------------
Tacksägelsedagen
Tema: Lovsång
      1:a årg. 2000  2015
      2:a årg. 2001  2013
      3:e årg. 2008  2011  2014
-----------------------------
20:onde efter trefaldighet
Tema: Att leva tillsammans
      1:a årg. 2006 2009 2012
       2:a årg.--------
       3:e årg.---------
-------------------------
21:a efter trefaldighet
Tema: Samhällsansvar
      1:a årg. 2000  2003  2015
      2:a årg.2004  2010  2016
      3:e årg. 1996   2014
------------------------------
22:a efter trefaldighet
Tema: Frälsningen
      1:a årg. 2006 2009  2018  2021
      2:a årg. 2001
      3:e årg.---------
--------------------------
23:e efter trefaldighet
Tema: Förlåtelse utan gräns
      1:a årg. 2015
      2:a årg.2007   2016
      3:e årg.2005  2008 
------------------------
24:e efter trefaldighet
T
ema: Den yttersta tiden
      1:a årg.----
      2:a årg.-----
      3:e årg. 2002
-------------------------
Alla helgons dag
Tema: Helgonen
      1:a årg. 2003 2021
       2:a årg. 2013  2016 2019
       3:e årg. 2005  2011  2011 em 2017 
------------------------------
Söndagen efter alla helgons dag
Tema: Vårt evighetshopp
      1:a årg. 2006  2012 2015  2018
      2:a årg. 2010  2016
      3:e årg. 1999  2005 2014 2017 2020
-----------------------------------
Söndagen före domsöndagen
Tema: Vaksamhet och väntan
      1:a årg.2000  2012
       2:a årg.-----
       3:e årg. 2005   2008  2011  2014
-------------------------------------
Domsöndagen
Tema: Kristi återkomst
      1:a årg. 2003  2006 2015  2018
      2:a årg. 2016
      3:e årg. 1999  2014 2017 2020
----------------------------------
Och så börjar på nytt vårt kyrkoår
1:a advent 1999