Hel.tref 2014

Gud Fader, Son och Ande

Högmässa i Stensjökyrkan

Hel. Tref. dag 2014
Stefan Risenfors

Texter
GT-text - 1 Mos.18:1 - 8
Epistel - Apg.4:5 - 12
Ev. - Joh.11:18 - 27
<<Föregående >> Nästa

Predikan

De där tre syskonen i Betania, Marta, Maria och Lasaros, nämns bara i två av evangelierna, nämligen Lukasevangeliet och Johannesevangeliet. Och hos Lukas är det bara systrarna som nämns. Lasaros dyker upp enbart i Johannes 11:e och 12:e kapitel. Och i dagens evangelietext finns han omnämnd enbart som ett lik. Han är död och hans båda systrar sörjer tillsammans med grannar och vänner. Men också i de textpartier där han finns med som levande är han märkligt frånvarande. Det är hela tiden hans systrar som står i centrum och främst Marta. Det var hon som första gången bjöd hem Jesus till deras gemensamma hem. Det är hon som klagar inför Jesus när hon får laga maten medan Maria bara sätter sig ner för att lyssna till Jesus. Och efter Lasaros död, i dagens text, är det Marta som går ut och möter Jesus när han närmar sig Betania.


Man kan fantisera kring de där tre syskonen. Ingen av dem var gift, i ett samhälle där familjebildning och barn ansågs viktigare än allt annat. Varför? Hade de på något sätt isolerat sig från omgivningen? Men samtidigt verkar det ha funnits massor av folk på plats i huset när Lasaros har dött! Kanske var Marta den drivande storasystern. Hon som styrde och ställde i familjen. Men samtidigt nämner Johannes också att det var Maria som vid ett senare tillfälle hällde dyrbar äkta nardusbalsam över Jesu fötter och därefter torkade hans fötter med sitt hår. Om Marta vara den driftiga verkar Maria alltså ha varit den impulsiva och spontana som kunde göra det totalt opassande. Kanske var Maria också en av de kvinnor som senare var en av de kvinnor som fanns med vid Jesu korsfästelse och möjligen var hon också en av de Marior som först upptäckte den tomma graven.


Men Lasaros säger inte ett ord i evangelierna. Är han inte död såär han tyst, närvarande men märkligt frånvarande.

Vi vet inte vad som hände med Lasaros efter Jesu död. Det sägs att judarna hade bestämt sig för att döda också Lasaros eftersom så många kom till tro på Jesus efter att han hade uppväckt Lasaros från döden. Lasaros var alltså i all sin tystlåtenhet ett levande bevis på Jesu makt och därmed också ett bevis på att Jesus verkligen var den utlovade Messias som alla fromma judar väntade på. Vi vet inte om det judiska etablissemanget gjorde verklighet av sina planer på att döda Lasaros efter att Jesus avrättats. Lasaros försvinner ändå ur berättelsen.


Kan du identifiera dig med något av de tre syskonen i Betania? Om du inte passar in på vare sig Marta eller Maria så finns ju Lasaros kvar och eftersom så lite sägs om honom så kan du fylla i alla dessa luckor med dina egenskaper och med ditt liv. Han behöver ju inte ha varit tystlåten för att hans ord inte nämns, han behöver inte ha varit tillbakadragen bara för att han inte märks i berättelsen. Varje berättelse är ju ett urval och det kan finnas skäl till att Johannesevangeliet valt att framhäva just de båda systrarna. Kanske var det för att det i deras samhälle var så ovanligt att kvinnor tog plats och tilläts ta plats. Och kanske kan vi där ana något ovanligt med Lasaros – att han som man släppte fram sina båda systrar.

Ja, i vilket fall som helst så kan tystnaden om Lasaros och från Lasaros göra att där finns tillräckligt mycket utrymme för att du ska kunna identifiera dig med honom. Utan att göra våld på Johannesevangeliets berättelse kan du forma honom till den du är. Du kan lägga dina drömmar i hans hjärta, likaså dina särskilda svårigheter och allt annat som är du.


Och när du har gjort det så kan du låta Jesus göra med dig det som han gjorde med Lasaros. Jesus ledde Lasaros ut ur hans grav, ut ur hans mörker. Jesus kan leda dig ut ur ditt livs mörker! Lasaros blev ett tecken på Jesu makt och också du kan bli ett tecken på Jesu makt. Allt det handlar om för dig och mig är att vi låter våra liv bli åkrar där Gud får så sin kärleks säd, allt det handlar om är att ta emot den kärlek som kan förvandla våra liv och föra oss ut ur mörkret och in i ljuset.

Men om det där låter alltför passivt för dig, att bara ta emot, så visar Marta i dagens evangelium på ett mindre passivt sätt att ta emot. Hon som lämnar likvakan kring sin bror för att gå ut och möta Jesus. Hon som vågar säga vad hon tycker till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött…” Men som samtidigt vägrar släppa hoppet om att för Jesus är allt möjligt, när hon fortsätter: ”Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.”


Marta bryter upp. Marta går till mötes. Marta konfronterar och Marta tror hela vägen när hon till sist i samtalet med Jesus säger: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”


Och därmed har hon ställt alla dörrar på vid gavel för Jesus. Och kanske var det därför kunde göra sitt mirakel i Betania – för att han blev insläppt trots att det hade gått fyra dagar sedan Lasaros dog, för att denna kvinna aldrig släppte taget om sin trotsiga tro att för Gud är ingenting omöjligt!


De tre syskonen i Betania verkar ha varit väldigt olika men samtidigt oerhört fästade vid varandra. Kanske kan vi rent av se dem som en bild av Treenigheten. Kanske är Gud precis så spretig, så mångfacetterad – en treenighet som erbjuder oändligt många kombinationsmöjligheter.


För om du tänker dig Gud som en triangel så är det ju faktiskt så att det uppstår oändligt många möjliga variationer av den triangeln. Tre punkter kan relatera till varandra på oändligt många olika sätt, triangeln kan ha extremt olika vinklar i sina olika hörn och de olika sidorna kan vara precis hur långa och hur precis hur korta som helst. Se det som en bild för att den kan finnas oändligt många ingångar in i det mysterium som vi kallar Gud. Har du krockat med Gud så finns det oändligt många andra dörrar att öppna. Treenigheten säger att det finns en Gud som passar just dig vem du än är. Men det betyder inte att alla kan tillverka sin egen Gudsbild helt godtyckligt och att var och en blir salig på sin tro hur den än ser ut. För det finns nämligen en gemensam egenskap i alla universums trianglar, hur de än ser ut. Och denna gemensamma egenskap är att summan av vinklarna i de tre hörnen alltid är lika med 180 grader.


Den ofrånkomliga gemensamma egenskapen i alla sanna Gudsbilder är att de i all sin olikhet rymmer den grundläggande sanningen att Gud är kärlek. 180 grader i treenighetens triangel står för kärlek. Om inte summan av alla vinklarna i din Gudsbild är kärlek, så har du skapat en avgud, en falsk bild av Gud, möjligen en fyrkant. AMEN

Beredelsetal 
Idag står treenigheten i centrum. Fadern, Sonen och Anden. Tänk dig Gud Fader i mitten, himmelens och jordens Skapare. Tänk dig att fadern har två armar som han vill krama dig med. Den ena armen är Sonen och den andra armen är den helige Ande. Det är bara en bild för treenigheten kan vi aldrig förstå annat än i bilder. Men det kan vara en bild som får dig och mig att förstå att alla tre personerna i Treenigheten behövs för att du ska känna dig kramad, älskad. Gud som skaparen möter oss varje dag i skapelsens skönhet och i vår egen och andras skönhet. Sonen Jesus möter oss i evangeliernas berättelser och kyrkans lovsånger. Den helige Ande möter oss i en tillit till att Gud kan vara närvarande här och nu. Alla tre behöver vara på plats i ditt hjärta för att den där kärleksfulla kramen ska kunna uppstå. Och bara där kan vi känna oss tillräckligt trygga och älskade för att våga se och erkänna sanningen om oss själva. Den sanning som vi hade önskat vara lite annorlunda! Låt oss känna oss kramade och i den gudomliga famnen be och bekänna …