Hel.tref-domssöndag

Helig tref - Domsöndagen

Trefaldighetstiden, en period av växande och mognad - åtföljd av eftertänksamhetens och minnenas tid.

Helig trefaldighets dag
Tema: Gud-Fader, Son och Ande

1:a årg.     2009     2012      2:a årg.     2007     2010  2022   3:e årg.     2014

1:a efter trefaldighet
Tema: Vårt dop

1:a årg.     2003   2:a årg.     2001     2010    2022ASB   3:e årg.     2008   2020

2:a efter trefaldighet
Tema: Kallelsen till Guds rike

1:a årg.     2018  2:a årg.  -----  3:e årg.     2011     2014

3:e efter trefaldighet
Tema: Förlorad och återfunnen

1:a årg.     2003     2009     2018  2:a årg.     2001      2016  3:e årg.------

4:e efter trefaldighet
Tema: Att inte döma

1:a årg.----- 2:a årg.     2001     2007      2016  3:e årg.     2008     2017

Apostladagen
Tema: Sänd mig

1:a årg.     2018  2:a årg.     2001  3:e årg.     2017

6:e efter trefaldighet
Tema: Efterföljelse

1:a årg.     2018

2:a årg.     2001

3:e årg.----

Kristi förklarings dag
Tema: Jesus förhärligad

1:a årg.      2006

2:a årg.     2010     2013

3:e årg.     2017

Midsommardagen
Tema: Skapelsen

1:a årg.     2003   2021

2:a årg.     2007   2022ASB

3:e årg.-2020

Johannes döpares dag
Tema: Den Högstes profet

1:a årg.         2012     2018

2:a årg.     2007   2019

3:e årg.     2011

8:onde efter trefaldighet
Tema: Andlig klarsyn

1:a årg.     2000     2006

2:a årg.     2010   2022ASB

3:e årg.     2017  2020

9:onde efter trefaldighet
Tema: Goda förvaltare

1:a årg.     2003     2012     2015

2:a årg.     2013  2022ASB

3:e årg.     2011     2017  2020

10:onde efter trefaldighet
Tema: Nådens gåvor

1:a årg.     2009     2012     2015

2:a årg.---------

3:e årg.     2011     2014  2020

11:e efter trefaldighet
Tema: Tro och liv

1:a årg.     2000    2003     2015

2:a årg.     2007     2016 2022ASB

3:e årg.     2017

12:e efter trefaldighet
Tema: Friheten i Kristus

1:a årg.     2000     2009     2012     2018

2:a årg.     2001     2004     2010     2013

3:e årg.     2002     2014     2017

13:onde efter trefaldighet
Tema: Medmänniskan

1:a årg.     2003     2012  2021

2:a årg.     2004     2007

3:e årg.     2008     2014

14:onde efter trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus

1:a årg.     2000

2:a årg.     2001

3:e årg.     2002     2017

15:onde efter trefaldighet
Tema: Ett är nödvändigt

1:a årg.     2003     2006     2009     2018

2:a årg.     2016   2022 ASB

3:e årg.     2002

16:onde efter trefaldighet
Tema: Döden och livet

1:a årg.     2012     2018

2:a årg.     2013     2016

3:e årg.2020

17:onde efter trefaldighet
Tema: Rik inför Gud

1:a årg.     2000     2015

2:a årg.----------

3;e årg.     2005     2008     2011

18:onde efter trefaldighet
Tema: Att lyssna i tro

1:a årg.     2000     2003     2012

2;a årg.     --------

3:e årg.     2011     2014

19:onde efter trefaldighet
Tema: Trons kraft

1:a årg.     2018

2:a årg.     2001   2019   2022ASB

3:e årg.     2008     2017   2020

Den helige Mikaels dag
Tema: Änglarna

1:a årg.     2000     2009     2015   2021

2:a årg.     2004     2016  2022ASB

3:e årg.     2005     2011     2014

Tacksägelsedagen
Tema: Lovsång

1:a årg.     2000     2015

2:a årg.     2001     2013

3:e årg.     2008     2011     2014

20:onde efter trefaldighet
Tema: Att leva tillsammans

1:a årg.     2006    2009     2012

2:a årg.--------

3:e årg.---------

21:a efter trefaldighet
Tema: Samhällsansvar

1;a årg.     2000     2003     2015

2:a årg.     2004     2010     2016

3:e årg.     1996     2014

22:a efter trefaldighet
Tema: Frälsningen

1;a årg.     2006     2009     2018  2021

2;a årg.     2001

3:e årg.---------

23:e efter trefaldighet
Tema: Förlåtelse utan gräns

1:a årg.     2015

2:a årg.     2007     2016

3;e årg.     2005     2008

24:e efter trefaldighet
Tema: Den yttersta tiden

1:a årg.----

2:a årg.-----

3:e årg.     2002

Alla helgons dag
Tema: Helgonen

1:a årg.     2003   2021

2:a årg.     2013     2016

3:e årg.     2005     2011     2011 em     2017

Söndagen efter alla helgons dag
Tema: Vårt evighetshopp

1:a årg.     2006    2012     2015     2018

2:a årg.     2010     2016

3:e årg.     1999     2005     2014     2017   2020

Söndagen före domsöndagen
Tema: Vaksamhet och väntan

 1:a årg.     2000     2012

2:a årg.-----

3:e årg.     2005     2008     2011     2014

Domsöndagen
Tema: Kristi återkomst

1:a årg.     2003     2006     2015   2018

2:a årg.     2016  2022ASB

3:e årg.     1999     2014     2017   2020

Senaste kommentaren

01.08 | 21:22

Kära läsare av sidans predikningar. Jag vill bara göra er uppmärksam på att numera är det Anna Sophia Bonde som står för predikoskrivandet.

04.01 | 07:58

OK, då är jag med Dig.

03.01 | 21:35

... vi avvisar varje rörelse utanför den aktuella och allt trängre åsiktskorridoren. Eller med bilden från predikan: jag vill hellre vara en fri ren än en inlåst ko!

03.01 | 21:33

Hej Georg
Kul att du läst predikan! Nu handlade ju den aktuella passagen om den största fara som kyrkan är utsatt för och jag menar att det är att vi blir så rädda för att tappa kontrollen så att ....

Dela den här sidan