Så får vi åter börja ett nytt kyrkoår

1:a advent
Tema: Ett nådens år

1:a årg.     1999     2005     2008     2011     2014     2017              

2:a årg.        2000     2006     2012     2015    2018  2021

 3:e årg.       2001    2004     2007   2019  2022ASB

2:a advent
Tema: Guds rike är nära

1:a årg.       2011     2014

2:a årg.       2000     2009    2018

3:e årg.      2001     2013                 

3:e advent
Tema: Bana väg för Herren

 1:a årg.     2005     2014     2017

 2:a årg.        

3:e årg.     2001     2004     2016  2019

4:e advent
Tema: Herrens moder

1:a årg.     2011

3:e årg.     2010     2013

Julkrubba - Julbön

 Julotta - Midnattsmässa
Tema: Den heliga natten - Jesu födelse

Annandag jul
Tema: Martyrerna

1:a årg.    2017

2:a årg.     2003     2009   2021

3:e årg.     2001     2007     2010    2013


S.efter jul
Tema: Guds barn
2019

Nyårsbön

2004     2009     2016    2017  2018  2020

Nyårsdagen
Tema: I Jesu namn


1:a årg.     2009     2015     2018   2021

2:a årg.     2001    2016    2019

3:e årg.     2002     2005     2014    2017

Söndag efter nyår
Tema: Guds hus

1:a årg.     2003    2009 

2:a årg.    2004   2022

3:e årg.     2011

Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus

1:a årg.     2015 

2:a årg.     2007     2013    2016   2019

1:a efter trettondag jul
Tema: Jesu dop

1:a årg.     2000     2006    2009  2021

2:a årg.     2004     2007     2010     2013

3:e årg.     2002     2005     2017   2020

2:a efter trettondag jul
Tema: Livets källa

1:a årg.     2003     2006     2015    2018

2:a årg.     2001     2013     2016  2022

3:e årg     2005 2011

3:e efter trettondag jul
Tema: Jesus skapar tro

1:a årg.     2006     2009    2012

2:a årg.    2001     2004    2010

3:e årg.     2011  

4:e efter trettondag jul
Tema: Jesus är vårt hopp

1:a årg.

2:a årg.     2001

3:e årg.    2017

5:e efter trettondag jul
Tema sådd och skörd
Här saknas gudstjänster

6:e efter trettondag jul
Tema: Gud verkar nu

3:e årg.     2011

Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst

1:a årg.  2021   

2:a årg.    2013     2016    2019  2022

3:e årg.     2002

Sexagesima
Tema: Det levande ordet

1:a årg.     2003     2006

2:a årg.     2001     2004

3:e årg.     2011     2017

Kyndelsmässodagen
Tema: Uppenbarelsens ljus

1:a årg.     2000     2003     2006     2009   2021

2:a årg.     2001     2007     2013     2016

3:e årg.     2014     2017

Fastlagssöndag
Tema: Kärlekens väg

1:a årg.     2000     2003     2006     2009  2021

2:a årg.     2001     2007

3:e årg.     2005     2008  2020

Nu går vi in i den egentliga fastetiden - i nästa arkiv hittar du predikningar från askonsdag - Heliga trefaldighets dag

Senaste kommentaren

01.08 | 21:22

Kära läsare av sidans predikningar. Jag vill bara göra er uppmärksam på att numera är det Anna Sophia Bonde som står för predikoskrivandet.

04.01 | 07:58

OK, då är jag med Dig.

03.01 | 21:35

... vi avvisar varje rörelse utanför den aktuella och allt trängre åsiktskorridoren. Eller med bilden från predikan: jag vill hellre vara en fri ren än en inlåst ko!

03.01 | 21:33

Hej Georg
Kul att du läst predikan! Nu handlade ju den aktuella passagen om den största fara som kyrkan är utsatt för och jag menar att det är att vi blir så rädda för att tappa kontrollen så att ....

Dela den här sidan