4:e i påsk 2013

4:e i påsktiden 2013  NÄSTA>
Högmässa i Stensjökyrkan
Stefan Risenfors

GT-text – Jesus Syraks vishet 28:3-7

Om en människa bär på agg mot en annan, hur kan hon då kräva läkedom av Herren? Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska, men när hon själv har syndat tar hon till böner! Hon bär på agg, hon som själv är dödlig - vem skall då ge försoning för hennes synder? Tänk på livets slut och hata inte mer; minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa; minns förbundet med den Högste och glöm andras fel.

Epistel – 2 Kor 4:16-18

Jag ger inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt

Evangelium – Joh 14:1-14

Jesus sade: "Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni." Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom." Filippos sade: "Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det."

Predikan

Dagens evangelium är en oerhört rik text, de här raderna innehåller så mycket men ni har redan hört en predikan i dramat i början av gudstjänsten och dessutom heter jazzbandets sista låt idag ”Underbart är kort”. Därför får predikan idag bli några små kommentarer som i bästa fall kan fungera som avstampsbrädor för era egna tankar.

Jesus säger: Känn ingen oro!

Känn ingen oro eller Var inte rädd – denna ständigt återkommande uppmaning i Bibeln. Från Jesus och från änglar som kommer i något ärende till människor på jorden. Kanske är dessa tre ord den bästa samman­fattningen vi har av Bibelns budskap: Känn ingen oro! Och är det något som mänskligheten ständigt lider brist på så är det orons och rädslans motsats: tillit. Så se till att du har din trygghet i Kristus för då behöver du aldrig vara rädd. Du kan fortfarande falla men om du faller så faller du i hans armar.

Jesus säger: I min faders hus finns många rum

Och sedan fortsätter han: Skulle jag annars säga att jag går bort för att be­reda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Jag tror att Jesus syftar på himmelriket och de många rummen gör mig glad. Inte för att jag särskilt längtar efter enkelrum i himmelen utan för att det låter som att det finns rum för olikhet. Vi går inte omkring som några identiska Jesuskloner i himlen utan vi får behålla vår olikhet. Olikheten är ju gudagiven från början, vi skapades ju olika! Och denna olikhet får vi behålla ända in i himmelriket. Så var glad åt att du är annorlunda, var glad åt att du tänker tankar som ingen annan tänker och åt att du har dina alldeles egna känslor. Allt hör med till det som är du! Vi får vara olika, vi får tro olika och nog kan jag ana att den öppenheten också sträcker sig utanför den kristna trosbekännelsen. De många rummen i himmelen kanske har rum för alla världens religioner och livsåskådningar och i bästa fall också åt dem för vilka trons väg förblev stängd under hela deras jordeliv. Kanske de många rummen verkligen innebär att alla, bokstavligen alla, en gång får mötas hemma hos Gud! Gud give att det är på det viset!

Jesus säger: Och vägen dit jag går, den känner ni." Lärjungen Tomas svarar: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?"

Nog är det en rimlig fråga och det var ju det som var Tomas Tvivlarens unika bidrag i lärjungekretsen: Han var bra på rimliga frågor och ifråga­sättanden. Den ledare som bara omger sig med beundrare och jasägare löper stor risk att gå vilse. Vi behöver tvivlarna och ifrågasättarna precis lika mycket som vi behöver uppmuntrarna! För visst är det som Tomas säger – om man inte känner målet är det inte lätt att känna vägen. Om jag ska gå till Kikås är det ju en helt annan väg än om jag ska gå till Lackare­bäck eller Mölndals Centrum!

Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Om Jesu ord om de många rummen i himmelen kan leda tankarna till att han öppnar för många religioner som olika vägar till samme Gud så verkar de här orden leda i motsatt riktning. Jesus säger ju inte Jag är EN av vägarna eller: Jag är EN av många sanningar. Nej, han använder bestämd form – vägen, sanningen som att det bara finns en enda väg och en sanning. Här finns alltså ett exklusivitetsanspråk hos Jesus, här verkar det inte finnas plats för mångfald och olikhet för plötsligt ska alla som ska till de olika rummen i himlen trängas ihop på en enda bro som sträcker sig över döden och når dit, till landet på andra sidan, till det vi kallar himmelriket.

Finns det många vägar till Gud eller finns det bara en enda? Återigen botar Jesus vår tvärsäkerhet och skapar den där öppenheten – det kan vara så men det kan också vara på ett annat sätt. Rent av tvärtom! För somliga är det här outhärdligt – för dem får det bara finnas en enda sanning: svart eller vitt, sant eller falskt. Och kanske är det här den största förbannelse som religionerna givit världen: tvärsäkerheten. Det är ju tvärsäkerheten som gör att man kan döda i Guds namn. Det är tvärsäkerheten som skapat korståg­en, häxbränningarna, självmordsbombarna och de där envålds­härskarna som är övertygade om att Gud alltid står på deras sida. Och det religiösa etablissemanget har erbjudit redskap för denna tvärsäkerhet och ställt sig bakom och talat om stark tro eller fast tro fastän det bara handlar om vanlig förvirrad ogudaktig tvärsäkerhet!

Men frågan kvarstår: vad menar Jesus när han säger att han är vägen, sanningen och livet och vad menar han när han påstår att ingen kommer till Fadern utom genom honom? Ja, jag vill koppla samman det här Jesusordet med ett annat Jesusord i samma Johannesevangelium där Jesus säger: ”Sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32) Jag tror att det bara finns en sanning – bakom alla delsanningar som är de enda som finns inom räckhåll för oss här på jorden så tror jag att det finns en enda sanning och den sanningen tror jag finns hos Jesus. Och jag tror att det är en sanning som rymmer alla våra olikheter. Jag är tack och lov inte tvärsäker men jag anar att alla ärliga sanningssökare en gång kommer att mötas hemma hos Jesus och då kommer vi alla att känna igen våra olika trosuppfattningar men vi kommer att förstå att sanningen var så mycket större och så mycket rikare än vi kunde förstå. Ni har kanske hört den urgamla indiska berättelsen om en grupp blinda män som kommer fram till en elefant. En får tag på betarna och beskriver elefanten som ett hårt och spetsigt djur, en annan får tag på snabeln och beskriver den som en orm o s v. Alla ger olika beskrivningar av en och samma elefant för ingen av dem kan ju se helheten. Kan det vara så med världsreligionerna och med Jesus ord om att ingen kommer till Fadern utom genom honom – att Jesus är som elefanten i liknelsen: ingen av oss ser hela honom och därför är våra beskrivningar och namn på honom så olika.

Jag vet inte, framförallt är jag inte tvärsäker utom på en enda sak: att sanningen verkligen finns hos Jesus, en paradoxal sanning som rymmer massor av motsägelser men som ändå ger mig en väg att vandra – en väg som jag tror leder hela vägen hem till Gud. AMEN

 

Senaste kommentaren

01.08 | 21:22

Kära läsare av sidans predikningar. Jag vill bara göra er uppmärksam på att numera är det Anna Sophia Bonde som står för predikoskrivandet.

04.01 | 07:58

OK, då är jag med Dig.

03.01 | 21:35

... vi avvisar varje rörelse utanför den aktuella och allt trängre åsiktskorridoren. Eller med bilden från predikan: jag vill hellre vara en fri ren än en inlåst ko!

03.01 | 21:33

Hej Georg
Kul att du läst predikan! Nu handlade ju den aktuella passagen om den största fara som kyrkan är utsatt för och jag menar att det är att vi blir så rädda för att tappa kontrollen så att ....

Dela den här sidan