Askonsdag-Pingst

 

Under fastetiden får vi  följa Jesus på kärlekens väg i frestelser och övergivenhet fram till döden på korset. Men vi möter också hans seger över ondskan  och  får glädjas i påskdagens budskap  "Kritsus är uppstånden.
I tiden efter påsk får vi så vänta på hjälparen - den helige Andes ankomst på pingstdagen

Askonsdag
Tema: Bön och fasta

2007

1:a i Fastan
Tema: Prövningens stund

1:a årg.     2006     2015     2018

2:a årg.     2004     2010     2016

3:e årg.     2002     2011     2014     2017

2:a i Fastan
Tema: Den kämpande tron

1:a årg.     2006     2015

2:a årg.     2007

3:e årg.     2002     2005     2014

3:e i Fastan
Tema: Kampen mot ondskan

1:a årg.     2012     2015

2:a årg.     2001     2016 2022

3:e årg.     2002     2008     2017

Midfastosöndagen
Tema; Livets bröd

1:a årg.     2012     2015

2:a årg.     2007     2013

3:e årg.     2002     2005

Jungfru Marie bebådelse
Tema; Guds mäktiga verk

1:a årg.     2000    2003     2006     2009     2015

2:a årg.     2001     2004     2010

3:e årg.     2005     2008     2011     2014

5:e i Fastan
Tema: Försonaren

1:a årg.     2006     2009

2:a årg.     2001 2022

3:e årg.     2011     2014     2017

Palmsöndag
Tema: Vägen till korset

1:a årg.     2003     2015     2018

2:a årg.     2004     2007     2013     2016

3:e årg.     2002     2014

Skärtorsdag
Tema: Det nya förbundet

Joh.ser.     2007

Matt. ser    2008     2016

Lukas ser.   2010

Mark. ser.    2013    2017

Långfredag
Tema: Korset

2000   2001    2002      2007     2008     2009     2012     2012 em    2013     2013 em     2015     2015 em     2016 em     2017     2018

Påskdagen -Påsknatten
Tema: Genom död till liv - Kristus är uppstånden

1:a årg.     2006     2018  2021

2:a årg.     2004     2010     2016 2022

3:e årg.     2005     2011    2014

Annandag påsk
Tema: Möte med den uppståndne

1:a årg.     2009     2012     2015

2:a årg.     2007

3:e årg.     2002

2:a i Påsktiden
Tema: Påskens vittnen

1:a årg. ---------

2:a årg.     2004     2007      2016

3:e årg.     2002     2008     2011     2014

3:e i Påsktiden
Tema: Den gode herden

1:a årg.     2009     2012     2015  2021

2:a årg.     2004      2016   2022

3:e årg.     2017

4:e i Påsktiden
Tema: Vägen till livet     

1:a årg.     2012     2015     2018   2021

2:a årg.     2002     2010     2013

3:e årg.     2005     2014     2017     2023    ASB

5:e i Påsktiden
Tema: Att växa i tro

1:a årg.     2000     2012     2015

2:a årg.     2001     2004     2007   2022

3:e årg.     2002     2005     2011

Bönsöndagen
Tema: Bönen

1:a årg.     2000     2003     2009     2015

2:a årg.     2007

3:e årg.     2002     2008     2014     2017

Kristi himmelsfärds dag
Tema: Herre över allting

1:a årg.     2006     2012     2018

2:a årg.     2007     2010     2013     2016

3:e årg.     2017

Söndag före pingst
Tema: Hjälparen kommer

1:a årg.     2015

2:a årg.     2004     2010     2016   2022

3:e årg.     2011

Pingstdagen
Tema: Den heliga Anden

1:a årg.     2006     2009     2015  2021

2:a årg.      2001     2004      2007      2013     2016  

3:e årg.     2005     2008     2011     2014

Annandag pingst
Tema: Andens vind över världen

2006

Och nu går vi in i växandets och mognadens tid -

Till Trefaldighetstidens arkiv >>>>>