Advent - Fastlagssön

1:a advent - Fastlagssöndagen

 1:a årg.     2005     2014     2017

 2:a årg.        

3:e årg.     2001     2004     2016

 

4:e advent
Tema: Herrens moder

1:a årg.     2011

2:a årg.     2006     2009    2009em  2012    2015

3:e årg.     2010     2013    2022ASB

Psalm 421
När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus, 
från konungen av Davids hus.

I dag densamme som igår,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

Guds folk, inför din konung träd, 
med helga offer honom gläd,
ditt liv åt ärans konung vig.
Sin salighet han bjuder dig.

Julkrubba - Julbön

2000    2001     2003     2003     2004     2005     2006      2013     2014     2015     2016     2018

 Julotta - Midnattsmässa
Tema: 
Den heliga natten - Jesu födelse

2002     2005     2008     2011     2012     2015  
2018

Annandag jul
Tema: Martyrerna

1:a årg.    2017

2:a årg.     2003     2009

3:e årg.     2001     2007     2010    2013


S.efter jul
Tema: Guds barn
2019

Nyårsbön

2004     2009     2016    2017  2018    2020

Nyårsdagen
Tema: I Jesu namn


1:a årg.     2009     2015     2018   2021

2:a årg.     2001    2016    2019

3:e årg.     2002     2005     2014    2017

Söndag efter nyår
Tema: Guds hus

1:a årg.     2003    2009 

2:a årg.    2004

3:e årg.     2011

Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus

1:a årg.     2015 

2:a årg.     2007     2013    2016   2019

3:e årg.     2008     2011     2014    2017

1:a efter trettondag jul
Tema: Jesu dop

1:a årg.     2000     2006    2009  2021

2:a årg.     2004     2007     2010     2013

3:e årg.     2002     2005     2017

2:a efter trettondag jul
Tema: Livets källa

1:a årg.     2003     2006     2015    2018

2:a årg.     2001     2013     2016

3:e årg     2005     2011

3:e efter trettondag jul
Tema: Jesus skapar tro

1:a årg.     2006     2009    2012

2:a årg.    2001     2004    2010

3:e årg.     2011

4:e efter trettondag jul
Tema: Jesus är vårt hopp

1:a årg.

2:a årg.     2001

3:e årg.    2017

5:e efter trettondag jul
Tema sådd och skörd
Här saknas gudstjänster

6:e efter trettondag jul
Tema: Gud verkar nu

3:e årg.     2011

Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst

1:a årg.     

2:a årg.    2013     2016   2019

3:e årg.     2002

Sexagesima
Tema: Det levande ordet

1:a årg.     2003     2006

2:a årg.     2001     2004

Kyndelsmässodagen
Tema: Uppenbarelsens ljus

1:a årg.     2000     2003     2006     2009

2:a årg.     2001     2007     2013     2016

3:e årg.     2014     2017

Fastlagssöndag
Tema: Kärlekens väg

1:a årg.     2000     2003     2006     2009

2:a årg.     2001     2007

3:e årg.     2005     2008

Nu går vi in i den egentliga fastetiden - i nästa arkiv hittar du predikningar från askonsdag - Heliga trefaldighets dag

1:a advent
Tema; Ett nådens år

1:a årg.     1999     2005     2008     2011     2014     2017              

2:a årg.        2000     2006     2012     2015    2018  2021

 3:e årg.       2001    2004     2007   2019  2022ASB

2:a advent
Tema: Guds rike är nära

1:a årg.       2011     2014

2:a årg.       2000     2009    2018

3:e årg.      2001     2013                 

3:e advent
Tema: Bana väg för Herren

Psalm 421
När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

I dag densamme som igår,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd,
ditt liv åt ärans konung vig.
Sin salighet han bjuder dig.