Predikoarkiv

Advent - Fastlagssöndag

Återigen får vi börja ett nådens år - vänta på julens mirakel och glädjas över att "Idag har en frälsare blivit född åt er..."

Nu går vi in i den egentliga fastetiden - i nästa arkiv hittar du predikningar från askonsdag - Heliga trefaldighets dag

NÄSTA ARKIV>>>

Från askonsdagens korstecknande till uppståndelsens glädje och pingstens otroliga jubel.

Trefaldighetstiden - en tid av växande och mognad som avslutas med minnenas och eftertänksamhetens tid